Restaurants
in Amnatcharoen
Design by students
Home » » ข้าวต้มบุญทวี อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

ข้าวต้มบุญทวี อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

Written By cikapoung on วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 | 20:46

ติดต่อร้านข้าวต้มบุญทวี

เจ้าของกิจการ นายวิจิตร สุดแสง

ติดต่อร้านข้าวต้มบุญทวี :  427 ม.ถนนอรุณประเสริฐ ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

โทร 081-2656998
http://voidss.blogspot.com/

ที่ตั้งร้าน:

บรรยากาศภายในร้าน...
 

หน้าร้าน

 รอบๆร้าน


ข้างในร้าน


SHARE

About cikapoung

0 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น